GTS is a key Supplier and Procurement Consultancy Company that specializes in the Supply Management and procurement lifecycle. From strategy to implementation, our services are designed to assist organizations with their most complex procurement needs. Our approach to these services has been developed over the course of our experience on over a number of projects with international scales. Our expertise extends into virtually such industries as Oil, Gas, Petrochemical and Renewable Energies. Our services are not designed from a textbook. They are real-world tested by experienced professionals that have lived our clients’ challenges. Raw materials as well as major rotary and static equipment such as plates, pipe, fitting and flanges for local EPC Contractors and throughout the Middle East. Industrial Equipment including Rotary and static, instrumentation and control systems, piping and electrical Material and Equipment’s used in the Oil, Gas and Petrochemical projects.

Hizmet ve Uzmanlık

GTS ikmal yönetimi ve satınalma döngüsünde uzmanlaşmış kilit bir tedarikçi ve satınalma danışmanıdır. Stratejiden uygulamaya, servisimiz, kuruluşlara en kompleks temin ihtiyaçlarında destek olacak dizayna sahiptir. Bu hizmetlere olan yaklaşımımız imza attığımız uluslararası ölçekli birçok proje sonucunda şekillenmiştir. Petrol, Gaz, Petrokimya ve Yenilenebilir Enerji Endüstrisinde uzmanlığımız müşterilerimizin verdiği mücadelelere ortak olmamızdaki deneyimlerimize dayanmaktadır. Yerel ve tüm Orta Doğu’daki EPC (Mühendislik, Satınalma ve İnşası) Müteahhitleri için Petrol, Gaz ve Petrokimya alanında kullanılan hammade, saç, levha, boru, bağlantı ekipmanları ve flanşlar, rotary ve statik, enstrümantasyon ve kontrol sistemleri, petrol ve doğalgaz boru hatları, elektrik malzeme ve ekipmanları gibi endüstri malzemelerini teftiş edilmiş ve onaylanmış üreticilerden tedarik etmekteyiz.

Procurement Consultancy

Our procurement team brings unparalleled leadership and experience to developing proven supply chain solutions. Ensuring that, our clients receive what is promised, when it's promised, in a timely, well-executed manner. Our procurement specialists examine expenditures product-by-product and vendor-by-vendor to gain a thorough understanding of our client's operations and purchasing culture. GTS effectively evaluate the procurement of needs of EPC projects, creating top-to-bottom consistency throughout the entire chain of supply until the delivery.

Satınalma Danışmanlığı

Satınalma departmanımız santral kurulumu ve genişleme projelerinde kaliteden ödün vermeden bütçenin altında ve inşaatın yavaşlamasına fırsat vermeyecek bir zamanlama ile malzeme teminini yönetmektedir. Satınalma eksperlerimiz, müşterilerilerin ikmal kültürlerini anlayabilmek için ürün kalitesi ve üretici alışkanlıklarını en ince ayrıntısına kadar inceleyip operasyonları hakkında bir anlayışa varmaktadır. Bu çerçevede üretimden teslime kadar tüm tedarik süreci boyunca EPC (Mühendislik, Satınalma ve İnşası) projelerinin ihtiyaçlarını analiz edip verimini arttırmak amacıyla baştan sona bir uyum yaratmaktayız.

Supply Chain Management

GTS supply management services make use of today's technologies and logistics methods to make efficient decisions which streamline the supply management process. We have a reliable record of ensuring timely and accurate material receipt through innovative expedition and quality assurance with vendors to minimize delays and errors. We optimize transportation networks, operating hand-in-hand with global freight forwarders with dedicated assets. We also use the latest supply chain technology to ensure our customers' material is accurately tracked throughout its journey to its destination.

İkmal Yönetimi

GTS ikmal yönetim hizmetii, ikmal yönetimi prosesini kolaylaştırmak için bugünün teknolojisini ve lojistik metodlarını kullanarak en verimli kararları almaktadır. Gecikme ve hataları minimize etmek adına yenilikçi ve kaliteden ödün vermeyen üreticilerle zamanında ve uygun kalitede ürün temin ettiğimize dair güvenilir bir referansımız vardır. Söz verdiğimiz hizmet için uluslararası aracılarla omuz omuza nakliye ağımızı optimize etmekte ve ürünlerin teslimine kadar kontrol etmekteyiz.

Material Management & Sourcing

Over the past several decades, GTS has worked in Oil, Gas and Petrochemical Industry to help minimize its clients' total material costs through innovative planning and reliable sourcing. We ensure the correct quality and quantity of materials, timely delivery of equipment to be installed and subcontracted resources obtained at a reasonable cost, all available on-time and under budget. We offer the expertise, processes and tool utilization needed to facilitate frequent status updates on all material control information including quantities required, materials allocated, requisitioned, received and issued. Our processes provide cost control through rigorous materials management.

Malzeme ve Sermaye Yönetimi

Geçtiğimiz birkaç onyıl boyunca, GTS, Petrol, Gaz ve Petrokimya Endüstrisi alanındaki müşterilerinin materyal masraflarını minimalize edilmesine yardımcı olmak maksadıyla yenilikçi bir planlama ile güvenilir kaynaklarla çalışmıştır. Ürünleri doğru kalite ve doğru miktarda sağlanmasından emin oluyor, monte edilmesi için ekipmanları zamanında teslim ediyor, alt sözleşmeli kaynakların makul fiyatlar üzerinden çalışıldığına emin oluyor ve tüm bu işlemleri zamanında ve bütçenin altında sonuçlandırıyoruz. Tahsis edilen, talep edilen, teslim alınan, kullanılan ve gereken tüm materyaller gibi sık sık durum güncellemesi gerektiren süreçlerin kontrollerini kolaylaştırmak için gereken araç kullanımını ve titiz malzeme yönetimi uzmanlığımız ile maliyet kontrolü sunuyoruz.